JAMBO Nagrywarka

Ekran nagrań i wybór dysku

 • Jeśli Abonent nie ma podłączonego dysku USB to domyślną nagrywarką jest JAMBO Nagrywarka (JPVR).
 • Jeśli Abonent ma podłączony dysk USB, na ekranie Nagrania są dostępne 3 zakładki: Archiwum/Nagrywarka/Zaplanowane – przełączanie pomiędzy zakładkami odbywa się przy pomocy strzałek lewo/prawo na pilocie
  • Archiwum to dysk USB
  • Nagrywarka to JAMBO Nagrywarka (JPVR)


 • Jeśli Abonent ma podłączony dysk USB to może zmienić domyślną nagrywarkę na JAMBO Nagrywarkę – MENU->Nagrania->OK (menu podręczne – Funkcje) -> Wybór usługi.
  Do wyboru jest Archiwum USB i JAMBO Nagrywarka
 • Domyślna nagrywarka na ekranie Nagrania jest widoczna w prawym górnym rogu jako ikona. JAMBO Nagrywarka ma ikonę JPVR – po zmianie dysku na lokalny podświetlana jest ikona USB.
 • Na ekranie Archiwum/Nagrywarka widoczna jest lista nagrań, która oprócz daty i godziny nagrania, trwania pokazuje również czas przez jaki nagranie będzie dostępne do odtworzenia.
 • W menu podręcznym pod pozycją Pomoc znajduje się legenda opisująca ikony statusu nagrania.

Nagrywanie

 • JAMBO Nagrywarka jest dostępna na wybranych kanałach, które na ekranie EPG są oznaczone ikoną JPVR w lewej dolnej części ekranu (1)
 • Użytkownik zleca nagrywanie analogicznie jak przy tradycyjnej nagrywarce np. z ekranu EPG, z wyszukiwarki czy podczas oglądania danego kanału
 • Nagrywanie można zlecić z menu podręcznego np. w EPG naciskając OK i po wybraniu z menu ‘Nagraj do’ (obok napisu jest wyświetlana nazwa USB lub JPVR, w zależności od wybranej usługi domyślnej) (2)


 • Nagranie można także włączyć bezpośrednio z pilota naciskając lewy/dolny przycisk 


 • Możliwe jest nagranie audycji w trakcie jej emisji, wtedy przy odtwarzaniu nagrania mamy dodatkowy pasek (pomarańczowy), który pokazuje nam, w którym momencie nagranie zostało zlecone oraz zatrzymane. Przy odtwarzaniu nagrania, oprogramowanie zapyta użytkownika czy chce oglądać od momentu zlecenia nagrania czy od początku


 • Usługa JAMBO Nagrywarki umożliwia oglądanie audycji od początku, nawet wtedy gdy użytkownik rozpoczął nagrywanie w trakcie emisji (podczas odtwarzania można nacisnąć INFO i z menu podręcznego wybrać „Powrót do początku”)